Denizce
  e-mail    
denizce@denizce.com
 

Akvaryum
Amatör Denizcilik
Amat.Denizci El Kit.
Anılı Fıkralar
Anında Hava Tahmini
Atatürk ve Tıbbiyeliler
Beklenmeyeni Bekleyin
Bendeki Kulak Van..
Bir Karakaslı
Bismarc Zırhlısının..
Boğaziçi Büyüsü
Buda
Bulduğun Gibi..
Buz
Clara
Cruise The Black Sea
Cruise Ukraine
Çağın Olayları A.
Çarşılar..Pazarlar..
Da Vinci Şif.Çöz.
Deniz Balıklarımız
Deniz Kirliliği
Denizde Günah
Denizden Gelen A.
Denize Karşı
Derin Mavi Atlas
Dilek Evi
Düşünmenin Öyküsü
Enerjinin Dansı
Ezan Vakti Beeth.
Ezbersiz Eğitim
Fener Balat...
Gelecek 100 Yıl
Gemi İnşaa
Gemi Stabilitesi-1
Gerçekler Bilinir...
Geri Gelmemek Üzere
Gücendim Sana
Hakkımdaki Her Şey
Handbook of Sailing
Harbi Delikanlılar
Hayat Tatlı Zehir
Hayatın Kökleri
İki Kalas Bir..
İki Mülkiyeli
İnsanEvrimine…
İnsanınYaşayanGeç..
İran Devrimi H.
İzlanda Yolcusu
Kahvehaneler
Kara Göründü
Karanlıktaki Adam
Karia
Kimyasal Tankerler
Kovulduk Ey...
Kuytuda Büyür...
Kuzey Yanım..
Küçük Anılarda...
Latife Hanım
Maviturkuaz
Mutfakta Zen
Nefesini Bil
Ömrümden Uzun...
Operada Gerçekçilik
Ortaçağda End.Devr.
Oyuncaklar
Oyuncular
Parlama Noktası
Sarıldım Minik T...
Sessizliğin Rengi-1
Seyir Haritaları
Shark&Rays
Sınavcı
Six Sigma Yolu
Siyasi Satrançta..
Seyyar
Sualtı Maceralarım
Sualtının Yıldızları
Su Ürünleri Mevz..
Suskun Sevda
Tarihimizdeki Kara..
Tarihin Sınırlarına..
Tatlısu Balıklarımız
Tavuk Suyuna..
Tek Başıma
Tıbbiyenin ve...
Tüfek, Mikrop ve ..
T.Fotog.Kütüphanesi
U.İşaret Kod Kitabı
Uzmanına Sor
Vira Demir
Yolcular
Yollar... Sokaklar...
Yorgun Mayıs Kısrakları
Zekâ Oyunları
  Ana Sayfa Yelken Su Altı Denizcilik Toplumsal Hobiler
 
  Ayın Güzeli
Bağlar
Denizci Dili
Faydalı Bilgiler
Püf Noktası
Resim Galerileri

 

 Kitap Köşesi     

  Cargo Handling and Operations for Mates and Masters
 
 

 

Capt. Serdal Can 

Cargo Handling and
Operations for Mates
and Masters

[İngilizce]

 

 

 Tel:    0216 - 446 7000

 Gsm:  0545 - 893 7515

 e-mail: scan@tudevedu.com 

 
 

 

Önsöz

Kapt. Serdal Can tarafından hazırlanmış Kaptan ve Zabitler İçin Yük Elleçleme ve Operasyonları kitabı her tip yükün elleçlenmesi, istifi, bağlaması, emniyete (deniz tertibine) alınması, daneçleme, yüklemesi, muhafazası, taşıması ve tahliyesi ile ilgili doğru ve gerçekçi bilgiler resmi yayınlar dahil, saygın ve tanınmış çok çeşitli kaynaklardan alınmış ve tek bir kitapta toplanmıştır.

Temel konseptler ve bugünün denizcilik endüstrisinde kullanılan modern metotlar kitabımda anlatılmıştır.

Denizcilik diğer sanayi dallarına benzemeyen bir yapıda olup stajyerlerden onların yöneticilerine kadar yayılan tüm kadroları eğitir. Bu yüzden liman işlerine bu kitabın paha biçilmez iyi bir referans olacağı ve yeni zabitler için de önemi çok büyüktür.

Bu kitapla IMO konvansiyonlarının, kodlarının ve kararlarının  pratik ve açık bir şekilde anlaşılması ve doğru şekilde vardiya / güverte zabitlerinin nöbetlerinin tutmasını sağlamak amacı güdülmüştür.

Güverte zabitlerinin görevlerini icra etmek için, onlar iyi bir şekilde eğitilmeli ve sorumlululklarını tamamen anlamalıdırlar.

Bu kitabı yayınlamamın amacı onlara bu görevlerini yapmada yardımcı olmaktır.

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.

Kapt. Serdal Can         
Uzak Yol Kaptanı         
TÜDEV Öğretim Görevlisi   

 

Foreword

“Cargo Handling and Operations” by Capt. Serdal CAN has been prepared and collected in one book a wealth of factual information that is taken from a variety of well respected and recognized sources, including official publications relating to the handling, stowage, lashing, securing, dunnaging, loading, caring, transporting and discharging of every type of cargo.

Basic concepts and modern methods utilised in today’s shipping industry are taught in my book.

Shipping, unlike other industries trains all its managers from cadets. It is therefore vital that junior officers receive a thorough training in port work for which a good reference book is invaluable.

It is intended to give guidance to port duty officers and deck officers in carrying out watch keeping and explaining

the meaning and significance of IMO conventions, Codes and resolution in a clear and practical way.

To carry out their duties they must be well trained and must understand their responsibilities fully.

This book will help them to do so and that is why I publish this book

Capt. Serdal CAN                    
Master Marine, Lecturer of TUDEV Institute
NE program                         

 

Kitabın konuları kısaca aşağıdaki başlıkları içermektedir:

Yük tipleri, yük planlaması, yük belgeleri, Konişmento tipleri, yük zabiti sorumluklukları, ambar hazırlığı, daneç kullanımı, separasyon ve markalama, yük miktarı, ambar ve gemi terlemesi, istif faktörü ve hesaplamaları, Bumba ve kreynde stres hesabı, alavera donanımı, tek bumba, çiftli donanım, velle ve hallen donanımları, stulken donanımı, ağır donanım ve palangalar, palanga hesaplamaları, Yük donanımı ile ilgili önemli notlar, bastikalar, Çift pendulumlu model, halat ve teller için SWL hesabı,

Paletizasyon, yan yükleme metotları, Kreynler, yük donanımı testi ve sertifikasyonu, markalanması, ağır yük operasyonunda dikkat edilecek hususlar, yük emniyeti el kitabı (CSS), MSL hesabı, kereste yükleri istifi, bağlaması, kereste yükleme sınırları, Konteyner yükleri bunlarla ilgili tüm terminoloji, Konteyner gemi yapısı, konteyner markalaması, tipleri, bağlama elemanları

Celler (hücreler), gaydlar (guides), bağlama elemanlarının yerleri, bay plan (istif planı), spreader bimler, gantry kreyn, forklift truck, straddle carrier (truck)-karrilift,Vardiya zabitinin operasyonda görevleri, yükleme işlemleri, CSS ile uyumlu konteyner laşingi, Pazardaki tüm ambar kapak tipleri, general kargo gemisi, kargo planı, çuvallı yükler, balyalı yükler, fıçı ve variller, kasalı, sandıklı yükler, dramlar, rulo yükler, birim yüklerin istifi, bağlaması daneçi, serbest ve bağlama noktası olmayan yüklerin laşingi, Ro-Ro yüklerin tanımı ve fotoğrafları, Ro-Ro'daki gemi, yük ve laşing ile ilgili tehlikeler, havalandırma drenaj ve sintine tahliye düzenekleri, Unit emniyeti ve laşingi, Dorselerin laşingi, Ro-Ro'daki Laşing ekipmanları, araç güverteleri hazırlığı, istif ve muhafaza, bağlantı köprüleri (link span) ve HSC, PCC ve PCTC'ler, araba gemileri yapısı, BACAT, LASH ve SEABEE'ler, dökme yüklerin tehlikesi, sıvılaşması ve kümelenme açıları, BC kod'daki alınacak tedbirler, alternatif ve blok yükleme, loadicatör'ler, kimyasallar ve sağlık tehlikeleri, BC kod ve içeriği, yük dağılımı ve hesaplamaları, BLU kod ve içeriği, dökme terminolojisi tamamı, hablama metotları, kapma tipleri, dökmeci yapısı, dökme yük ambarı hazırlığı, toplam yatırıcı moment, GZ'deki azalma, Yatırıcı kol ve GZ eğrisi, yarı dolu kompartmanlarda Boyuna ayırım, üzerine çuvallı yük ile istif ve fincan metotu (saucer), Hacimsel yatırıcı ve hakiki tahıl yatırma momenti, yaklaşık yatırma açısı hesaplamaları, Dökme yükler, yükleme hatları, detveyt scalası, dökme operasyon formu (dolmuş şekilde), GM hesabı, stabilite ve trim hesapları, National cargo Bureaunun grain stabilite hesabı, darft survey açıklaması ve örneği, bükülme momenti ve kesme kuvveti, belverme ve kamburlaşma, kömür yüklemesi, örnek alma noktaları, demir çelik yükleri, rulo sacların daneçlenmesi, takozlanması, payandalaması, boruların çelik şeritlemesi, trim tablosu hesabı, IMDG yükler ve sınıflandırması, belgeleri, birbirleri ile seperasyonu, tehlikeli yük operasyonunda dikkat edilecek husular, özel yükler, güverte yükleri ve kuralları, soğutmalı yükler ve özellikleri, sıvı ve gaz yükler, tanker yükleri, MARPOL ile ilgili tanımlar, üst ve alt parlama limitleri, TLV,TLV-TWA,TLV-STEL,TLV-C, tankerlerde boru devreleri, direkt sistem, ana ring sistemi, cruciform ve serbest akış sistemi, Inert gaz sistemi, inerting, purging, gaz freeing, havalandırma ve inert gaz ile ilgili zorunluluklar, scrubbing tower, fanlar, sabit oksijen ölçücüler, güverte suyu siğileri, mekanik geri döndürmez valfler, basınç/vakum kırıcılar ve valfler, mast riser'lar, IGS ile ilgili güvenlik ve alarmlar, Ham petrol ile yıkama (COW), Tanker operasyonları, topping off, yüklü sefer, tahliye, IG operasyonu, TOV, FW, GOV, GSV, NSVTCV, hacim düzeltme faktörü (VCF), VLR, VDR  ve vessel experience faktör hesaplamaları, tanker yükleme hesabı, Tank ölçümü, Whesseo ve radar sistem, Gas tesbiti, oksijen ölçümü, drager cihazları, alarm sistemleri, VLCC yüklemesi örneği, kimyasal yükler ve terminolojisi, kimyasalların tehlikesi, kimyasal gemi tipleri, NLS, bonding (elektriksel eşitleme), ölçüm, yük hacmi hesabı, gaz/buhar mahalinin çevresel kontrolü, materyal güvenlik dataları, ınerting havalandırma, boru devreleri, aletler, Sıvı gaz yükleri, LPG, LNG, LCG, tam soğutmalı, yarı soğutmalı, tam basınçlı yükler, gaz yüklerin  fiziksel özellikleri IGC kod'daki gemi tipleri, Gaz tankerin operasyon çevrimi, tank kurutma, ınerting, purging, cool-down (soğutma), yükleme, yüklü sefer, balastlı sefer, dry-dock için hazırlık, gaz tehlikeli sahalar ve gaz emniyetli sahalar, kapalı mahallere giriş prosedürleri.