Denizce
  e-mail
 

Dost Köşesi
Ağız Tadı
Anı Köşesi
Besteciler
Boğaziçi Yalıları
Bulmaca / Oyun
Büyüklere Masallar
Çevre / Deprem
Fıkra Köşesi
Gezelim Görelim
Güncel
Güvenlik / Sağlık
Hukuk / Mevzuat
Kitap
Kültür/Sanat
Marinalar
Medya / Web / Link
Meteoroloji
Nerede Ne Yenir ?
Sigorta
Şiir Köşesi
Yazarlar-Yerli
Yazarlar-Yabancı
  Ana Sayfa Yelken Su Altı Denizcilik Toplumsal Hobiler
 
  Ayın Güzeli
Bağlar
Denizci Dili
Faydalı Bilgiler
Püf Noktası
Resim Galerileri

 

Denizci Dili                                 Can Dostumuz  Samim ÇAĞATAY anısına         

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Abaşo
Lower
Alt ve aşağı [Abaşo Gabya yelkeni]   
Abli
Vang
Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar   
Aborda
Alongside
Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşması   
Abosa
Avast
Bosayı tut veya geçici olarak durdur, bosaya vurmak   
Abramak
To Steer a Ship
Kontrol altına almak, komutası altında tutmak, üstsinden gelmek   
Açığa Çıkmak
To be off
Rıhtıma aborda veya kıçtan kara olmuş bir geminin bulunduğu yerden kalkarak daha uzaktaki bir yere demirlemek için sahilden uzaklaşması. Açığa çıkmak, fırtına veya denizler sebebiyle rahat bir şekilde barınamamasından veya rıhtımdaki işlerinin bitmiş olmasından da ileri gelebilir.   
Açık Deniz
Open Sea
Kıtalar arasındaki büyük denizlerdir. Diğer bir deyimle, denizin, herhangi bir devletin karasuları veya içsularına dahil olmayan tüm kısımlarını kapsar. Açık denizler bütün devletlerin faydalanmalarına açıktır. Hiçbir devlet açık denizleri yalnız kendisi yararlanmak üzere temellük edemez. Açık denizler karalardan farklı olarak mülkiyeti iktisap edilmek üzere işgal edilemez.   
Açık Düşmek
To Fall Away
Herhangi ibr mevkiye nazaran bulunulması arzu edilen mesafeden bir sebep veya etki nedeniyle uzakta bulunmaktır.   
Açık Liman1
Open Harbour
Denizlerin ve buzların girmesine karşı kapalı olmayan liman.   
Açık Liman2
Open Port
Ticari mallar üzerindeki gümrük vergilerinin uygulanmadığı ve sağlık kontrollerinin yapılmadığı liman   
Açıkta Eylenmek
To Put About
Bir teknenin sahilden veya iskeleden yada limandan açıkta beklemesi   
Açılır Bakla
Detachable Link
Zincir kilitlerini birbirlerine eklemekte veya zincir üzerinde bulunan fırdöndünün iki ucundaki baklalara takılan ve gerektiği zaman kolay ve çabuk açılabilen bakla.   
Admiralti Demiri
Stocked Anchor
Çiposu kollarına dik olan demirlerdir. Çipolar bu tip demirlerin bir kısmında sabit, bir kısmında ise hareket edebilir şekilde yapılırlar. Bu tip demirlerin tutması diğerlerine nazaran daha fazladır.   
Ağız Kuşağı
Sheer Strake
Armuz kaplamanın en üst sırası [bindirme kaplamanın da]   
Aganta
Avast
Zincir veya halatın kısa bir zaman süresi için elde tutulup bırakılmaması [Aganta iskota, aganta borina borinata]   
Akıntı Haritası
Curret Chart
Akıntıları, daha çok met ve cezir akıntılarını gösteren haritalardır. Genellikle bir takım içinde 12 harita bulunur. Her harita ait olduğu saatteki akıntının yönünü ve süratini gösterir.   
Akıntı Seyri
Current Sailing
Akıntının yönü ve sürati hesaba katılmak suretiyle yapılan bir seyir usulü.   
Alabanda
Wing
Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması
Yeke ucunun borda iç yüzeyini gösterecek kadar çevrilmesi. İskele/Sancak alabanda 
 
Alabanda Astarı
Side Sheeting
Yalı kütüklerinden sonra yukarıya doğru konulan tek sıra kaplama.   
Alaborına Seyretmek
To Haul the Wind
Borinaları sonuna kadar lava edip yelkenleri rüzgarla doldurarak mümkün olduğu kadar rüzgara yakın seyretmek.   
Alabura
Capsize; Overturn
Altüst olma, teknenin ters çevrilmesi   
Alama Kürek
Stop Rowing
Hep birlikte kürek çekerken çekmeyi durdurmak için verilen komut   
Alarga
Off; Push Off; Keep Away
Açıkta demektir. [Alargada bekle, alarga dur]"
İtalyanca: largo Alargaya çıkmak, [açığa "çıkmak] 
 
Alay Sancağı
Dressed Full
İşaret sancakları ile donatılmaya, alay sancaklarının çekilmesi denir.   
Alberaber
Stroke Together; Give Waytogether
Hep birlikte kürek çekmek için verilen komuta   
Alesta
Ready
Hazır olmak, hazır olarak apikoda beklemek.
Alesta tramola [Tramola etmeye hazır ol]
Alesta ferro [Demir atılmaya hazır] 
 
Alesta Ferro
Stand by for the Anchor
Demirin fundoya hazırlanması için verilen konuttur. Bu komutun verilmesi ile ırgat kontrol edilir ve zincirin serbestçe akmasını sağlayacak her türlü önlem alınır, bosa pimleri serbest hale getirilir ve demirin ağırlığı yalnız bosa üzerine biner. Demirin fundoya hazır olduğu köprü üstüne """Alesta Ferro Sancak / İskele"" demek suretiyle" bildirilir.   
Alesta Tıramola
Ready About
Yelkenle seyreden gemi ve deniz araçlarında tıramola etmeye hazır olunması için verilen komut. Bu komuttan kısa bir süre sonra dümene basılır ve dönüş başlar. Bu arada hangi taraftan dönüş yapılacağını belirtmek için "Alesta orsa alabanda tıramola" veya "Alesta boci alabanda tıramola" şeklinde komut verilir.   
Almanak
Almanac
Güneşin, ayın ve gezegenlerin doğuş ve batış vakitleri ile seyircileri ilgilendiren diğer astronomik bilgileri kapsayan ve her yıl yayınlanan kitaplar.   
Altabaşo
Lower
Bir yelkenin alt yakası, alt ve aşağı anlamında da kullanılır.   
Ambar Kapağı
Hatch Cover
Ambarların kullanılmadığı zamanlarda kapatılması için kullanılan kalın tahta kalaslar veya kalın saçtan yapılmış kapaklardır.   
Ambar Payı
Housing
Gemilerdeki ana direklerin ana güverteden ıskaçaya kadar olan kısmı.   
Amora
Left fall and set (the lower sails)
Trinket ve mayıstra yelkenlerinin açılmaları için verilen komut.   
Amora Yakası
Tack; Jewel Leech
Dört köşe bir yelkenin alt ve ön tarafındaki" "yaka[Karula yakası]   
Ana Güverte
Main Deck
Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üstteki güvertesi   
Ana Omurga
Keel
Postaların bağlandığı, baştan kıça kadar uzanan ağaç / demir kısım   
Ana Rüzgarlar
Main Winds
Ana yönlerden esen rüzgarlardır.   
Ana Serenler
Lower Yard
Ana direk üzerinde bulunan serenlerdir. Bulundukları ana direklerin isimleri ile anılırlar.   
Ana Yelkenler
Main Sail
Ana serenler üzerine açılan yelkenlerdir. Bu yelkenler açıldıkları ana serenlerin isimleri ile anılırlar. Trinket yelkeni, mayıstra yelkeni, foa yelkeni.   
Ana İstiralya
Stay
Ana direklerin kapelelerinden pruva yönüne doğru uzatılan tel veya lif halatlardan yapılmış sabit armalardır.   
Anafor
Counter - Current - Eddies
Bir akıntının, akış yönünün aksine doğru yön değiştirmesine denir. Anafor suları daha ziyade girinti ve çıkıntıları fazla olan sahillerde görülür.   
Anele
Anchor Ring
Hareketli demir halka   
Anele Bağı
Anchor "Fishermans" Bend
Aneleye yapılan bir çeşit bağ   
Anele Harbisi
Shackle Bolt
Anelelerin açık olan taraflarını kapatmak için kullanılan demirden yapılmış pimlerdir. Anele harbileri kılavuzlu veya pimli de olabilir.   
Anemometre
Anemometer
Rüzgarın deniz mili olarak saatteki hızını bildirir. Gemilerde ölçülen rüzgar hızı zahiri rüzgar hızıdır. Hesaplama yöntemi kullanılarak gerçek rüzgar hızı bulunmalıdır. Anemometrelerin denizcilikte kullanılan yaygın cinsi Dine's anemometresidir.   
Antisiklon
Anticyclone
Barometre basıncının yüksek olduğu atmosfer sahalarıdır. Antisiklonda basınç, merkezden dışarıya doğru azalır.   
Apazlama
Abreast "Wind"
Kemere istikametinden gelen rüzgar [Yelken seyri]   
Apiko
Apeak
Demirin vira edilişinde deniz dibinden kurtulup dimdik durduğu vaziyet, veya dikkatli olarak beklemek.   
Ara Liman
Intermediate Port
Ana limanlar arasında kalan ve zorunlu hallerde gidilen liman.   
Ariya (Arya)
Down From Aloft
Yelkenin, sancağın veya çubukların aşağıya" "indirilmesi[Ariya sancak, ariya kürek]   
Arma
Rigging
Sabit donanım [Direkçarmıhları, istralyalar]   
Armador
Rigger
Armaları donatan, yerlerine koyan ve gemi dahilinde armalarla ilgili her türlü işleri gören yetişmiş personel.   
Armuz
Seam, Joint
Güverte ve borda kaplama tahtalarının arasındaki" "çizgi[Armuztutmak, armuz kaplama]   
Armuz Açmak
Spring
Ahşap teknelerin kalafat edilmeleri için armuzlarda bulunan eski kalafat malzemelerinin çıkarılması suretiyle armuzları açmak.   
Armuz Kaplama
Carvel Planking
Borda veya güverte kaplama tahtalarının uzunlamasına ve kenar kenara birleştirilmesi suretiyle yapılan bir kaplama usulü.   
Arya Sancak Zamanı
Break The Flag
Milli sancakların akşamları güneşin batışı ile indirilmesi, arya edilmesi zamanı. Arya sancak zamanı, deniz almanaklarından hergün için hesap edilmek suretiyle bulunur. Seyir halindeki gemiler arya sancak zamanı gelmiş olsa da Milli sancaklarını gemi demirleyinceye kadar arya etmezler. Gündüzleri Milli sancağın arya edilmesi usulüne uygun törenle yapılır. Arya sancak zamanından sonra demirleyen gemilerde demirin fundosu ile birlikte Milli sancak hiçbir tören yapılmadan arya edilir.   
Askı Mapası
Bir demir kaldırmak için bedenine konmuş olan mapa   
Astroğraf
Yıldız yükseklik eğrilerini harita irtisam (izdüşüm) ettiren bir alet. Astroğraf, enlem, vakit ve mikyasa göre ayar edilir. Zaman ayarı alet tarafından otomatik olarak tanzim edilir.   
Astroit
Asteroid
Güneşin etrafında dönen küçük gezegenlerden her birisidir. Bunlara Planetoit'de denilir.   
Astronomik Arz
Astronomical Angle
Yer çekimi yönü ile ekvator düzlemi arasındaki açı. Yer çekimi yönü yerin tam bir küre olmayışı nedeni ile daima yeryüzüne dik değildir. Dik olmayışından dolayı meydana gelen hataya mevki hatası denir. Bu hatanın miktarı nadiren 30 saniyeyi geçer   
Aşoz
Rabbet
Kaplama tahtaları için omurga ve bodoslamalara açılan oyuklar.   
Aşırtma Praçera Yelken
Dipping Lug
Kavançalı seren yelkeni   
Avadanlık
Tool
Herhangi birşeyin yapılmasında kullanılan yardımcı alet ve malzeme.   
Avara
Shove Off
Gemi, bot veya tekninin yanaşık olduğu yerden" "ayrılması[Avara etmek]   
Avarya
Average
Deniz yolculuğundaki olağanüstü giderlerin, gemi veya yükte meydana gelecek bütün hasarları ifade eden terim.   
Avarya Bonosu
Average Bond
Büyük avarya fiilinin doğmasına sebep olan olağanüstü olaylarda yük sahiplerinin kendilerine düşen hisseyi ödeme yükümlülüklerinde düzenlenen bono.   
Avarya Dispeçileri
Average Adjustment
Deniz yolculuğunda ilgili taraflar arasındaki zarar ve masrafları taksim ve hangi masrafların küçük, hangi masrafların büyük avarya olduğunu tayin eden ihtisas sahibi, tecrübeli kişiler.   
Avarya Tebliği
Average Statement
Avarya dispeçileri tarafından tanzim edilen ve büyük avaryaya iştiraki etraflıca gösteren tebliğ.   
Ayak Kafesi
Grating
Lumbarağızları veya köprü üzerlerinde ayakların güverte ile temasını kesmek için ağaçtan yapılmış kafesler   
Ayak Paleti
Swab
Ayakkabıların altlarını silmek için eski halatların (Arma bozuntusu) örülmesi suretiyle yapılmış paletler. Bunlara paspas da denir.   
Ayak Torno
Snatch Block
Donatılan bir halat bedeninin herhangi bir yerinden geçebilecek şekilde yapılmış mandallı ve menteşeli makara.   
Ayandon
St. Anthony Storm
Ocak ayının sonlarına doğru esen şiddetli ve soğuk fırtına.   
Aybocu
Heave Aback
Zincirin ırgat çalıştırılarak aşağı alınması, indirilmesi   
Aydos Vardiya
Dog Watch
Vardiya nöbetlerinin saat 16-18 ve 18-20'ye kadar olanları. Öksüz vardiya da denir.   
Aykırlama
To be in a Athwart Position
Akıntı veya rüzgar etkisi ile demir üzerinde yatan bir geminin demir yönünün aksi yönünde salması.   
Aykırı Seyir
Cross Sailing
Rotaları birbirlerine nazaran ters yönde veya bu yönlere yakın bir rota izleyerek yapılan seyir.   
Ayna Kıçlı
Square Sterned
Kıç tarafları sivri olmayıp kemere istikametinde düz olan tekne.   
Aynalık
Transom
Kıç bodoslama üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğu tahta levha [Ayna kıçlı tekneler]   
Aynalık Tahtası
Backboard
Bir teknede kıç taraftaki havuzda otururken arkaya dayanmak için konulmuş olan tathta levha   
Ayı Bacağı
Wing And Wirg
Yelkenlerin farklı kontralarda açılması [Pupa seyir]   

Denizcilik Terimleri Sözlüğü, Gemici Dili